Samle all din gjeld ved å refinansiere uten sikkerhet


Refinansiering uten sikkerhet betyr at du erstatter dine smålån, kreditter og forbrukslån med et helt nytt refinansieringslån som da ikke har sikkerhet i bolig eller i andre verdier. Når du refinansierer uten sikkerhet tar du opp et nytt forbrukslån som du skal benytte til å betale ned den gamle gjelden din.

Dersom du har mange smålån og dyre forbrukslån vil det ofte være lønnsomt å innsnevre disse i et nytt refinansieringslån uten sikkerhet. Når du skal refinansiere uten sikkerhet er det lurt å tenke på at refinansieringslånet er et forbrukslån og at banken derfor vil ta en større risiko når de låner ut penger til deg uten sikkerhet.

Dersom du har hus eller leilighet vil det så og si alltid være smart å refinansiere med sikkerhet i bolig. Da oppnår du gjerne bedre renter og vilkår enn om du velger refinansiering uten sikkerhet.

Fire tips til refinansiering av lån:

Har du et ønske om å refinansiere lån og gjeld? Da bør du starte med å få så bra oversikt som mulig over den privatøkonomiske situasjonen din. Dette kommer godt med i søknadsprosessen da det gir et realistisk vurderingsgrunnlag når du skal møte flere aktuelle långivere.

Det er absolutt viktigst å sikre seg oversikt over utestående gjeld, faste inntekter og belåningsgrad.

Refinansiering av gjeld uten sikkerhet

Til å starte med bør du starte refinansieringsprosessen med å lage deg en oversikt over all din gjeld, da kan du enkelt begynne å fylle ut informasjonen som de aktuelle tilbyderne spør etter. Det anbefales likevel at du bare låner det beløpet du har i utestående gjeld, sånn at du faktisk kan spare penger. Unngå å øke lånekostnadene med en større låneramme.

Det er imidlertid svært greit for lånesøkeren at de aller fleste tilbydere av refinansieringslån i tillegg gjør størsteparten av opprydningsarbeidet for deg. Får du godkjent et lån til refinansiering vil den nye långiveren din se til at alle gjeldspostene blir betalt ned med den nye lånesummen. Da slipper du også å forholde deg til noe annet enn din nye månedskostnad.

Benytt deg av en refinansieringskalkulator

Dersom du velger et ønsket beløp for refinansieringen i en refinansieringskalkulator, vil du raskt få oversikt over banker og tilbydere som kan tilby en refinansiering av det valgte beløpet.

Søk hos flere

Vi har et svært kompetitivt lånemarked i Norge. Det vil si at alle finansielle institusjoner konkurrerer om å få lånekunder innen de aktuelle målgruppene. De ulike bankene har ulike krav til sine søkere, og alle utarbeider sine rentetilbud individuelt. Derfor er det lurt å søke hos flere banker hvis du skal søke om et refinansieringslån. 

Vær også obs på forskjeller i tilbudene som du får, som samtidig kan spare deg for flere lånekostnader.

Vær strukturert å prioriter gjeldsnedbetalingen

Ved å refinansiere vil du gå inn i en prosess for å redusere dine lånekostnader. Da er det smart å ta en nøye kikk på gjeldsnedbetalingen din på lang sikt. Lån uten sikkerhet, som for eksempel smålån, forbrukslån og kredittkort er veldig dyre lån på grunn av de høye rentesatsene.

Dersom du reduserer nedbetalingstiden på et lån uten sikkerhet til refinansiering kan du oppleve å spare flere tusen kroner. Lag deg en nedbetalingsplan tilpasset det nye refinansieringslånet ditt, så vil du få mere igjen ut av din strategi.

,